Avatar

д-р Николай Гергелчев

Неврохирург

Фасилитатор Системни констелации

Системни констелации


Работата със системните констелации ни помага да видим, че наистина нито един човек не съществува сам за себе си. Никой не е изолиран и необвързан. Всички сме свързани помежду си, особено с членовете на семейството си и нашите предци, независимо дали познаваме тези хора или не. Системните констелации ни дават възможност да преживеем това. Помагат ни да отворим сърцата си за хората, дошли преди нас и повлияли на живота ни, често без ние дори да подозираме, а това от своя страна ни помага да се свържем с онази жизнена сила, която се е предавала до нас от поколение на поколение.

Няма практически съвети, които клиентът трябва да следва след проведена сесия. Ефектът на констелацията ще продължи да работи в него тихо, по собствен начин, в подсъзнателните части на ума. Достатъчно е само това, че човекът се е свързал с нещо дълбоко вътре в себе си.

За мен


1996 г. Придобита диплома за завършено висше образование по Медицина на д-р Николай Неделчев Гергелчев от Медицински Университет- София.
2005 г. Свидетелство за призната специалност по Неврохирургия от Медицински Университет-София.

В процес на обучение като фасилитатор в метода Системни констелации във Фондация "Фамилни констелации – България", чиято обучителна програма е съобразена с регистрираните стандарти на Германската Асоциация Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellungen (DGfS) и Международната асоциация по системни констелации International Systemic Constellations Association ISCA с преподаватели: Елена Илиева, Людмил Стефанов, Елизабет Костадинов - Хюбер, Ласло Матиасовски, Карен Шобер, Анастасия Филимонова, Илзе Мали.  http://www.familyconstellationsbulgaria.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064333283815

Къде ще се срещнем


гр. София, кв. Лозенец, ул. Кожух планина 1 (Виж на картата)

Телефон: +359888535702

Email: nikiger@abv.bg

:

: